Vertskapets oppgaver

  • Rullering blant foreldrene
  • Voksen tilstedeværelse i hallen, i tillegg til trenere.
  • Frem t.o.m 3.-4. klasse
  • Tar seg en tur opp i garderoben for å sjekke om det er noen barn der.
  • Rydde litt – dette er alles ansvar.
  • Assistanse hvis trenerne trenger hjelp om noe skjer.
  • Hjelpe til ved uro
  • Telefonliste til foreldre bak i permen.
  • Vertskap bruker gul vest som henger i gangen i Løa
  • Vertskap møter 5 minutter før trening