Timeplan Løa

Mandag

Elite 16.00 – 19.00
Apparatturn barnetrinn 16.00 – 18.00
1.-2. klasse jenter 16.30 – 17.30
3.-4. klasse jenter 17.30 – 18.30
Konkurranseturn mellomtrinn 18.00 – 20.00
5.-7. klasse jenter 18.30 – 19.30
Apparatturn ungdomstrinn 19.00 – 21.00
Konkurranseturn ungdomstrinn 19.00 – 21.00


Tirsdag

1.-2. klasse jenter 16.00 – 17.00
Apparatturn mellomtrinn 16.00 – 18.00
Minielite 17.00 – 20.00
Elite 17.00 – 20.00
Tropp rekrutt 17.00 – 19.00
Videregående 20.00 – 21.30


Onsdag

Foreldre og barn f. 2017-2018 16.00 – 17.00
Paraturn 17.00 – 18.00
1.-2. klasse jenter 18.00 – 19.00
1.-2. klasse gutter 18.00 – 19.00
Tropp 18.00 – 20.00
3.-4. klasse jenter 19.00 – 20.00
Turn og triks for gutter 19.00 – 20.00
Ungdomsgruppa 19.00 – 20.00
GymX, turn for voksne 20.00 – 21.30


Torsdag

Gymleik f. 2016 16.00 – 17.00
Apparatturn barnetrinn 16.00 – 18.00
3.-4. klasse gutter 17.00 – 18.00
Apparatturn mellomtrinn 17.00 – 19.00
Elite 17.00 – 20.00
Konkurranseturn mellomtrinn 18.00 – 20.00
Apparatturn ungdomstrinn 19.00 – 21.00
Konkurranseturn ungdomstrinn 19.00 – 21.00


Fredag

Foreldre og barn f. 2017, 2018, 2019 16.00 – 17.00
Konkurranseturn mellomtrinn 17.00 – 19.00
Minielite 17.00 – 20.00
Elite 17.00 – 20.00


Lørdag

Åpen hall 11.00 – 13.00


Søndag

Minielite 17.00 – 20.00
Elite 17.00 – 20.00
Tropp 17.00 – 20.00
GymX, turn for voksne 20.00 – 21.30