Oppvisnings – og konkurransepartier

Kontaktpersoner

  • Trener: Ronnie Lia

KONKURRANSETURN JENTER

Konkurranseturn jenter er et parti for fortrinnsvis 2.-7.klasse jenter som ønsker å turne i enkeltapparatene; frittstående, bom, skranke og hopp. Grunntrening som styrke, bevegelighet og teknikker for å lære seg nye elementer vil bli vektlagt, samtidig som mestring og turnglede er i fokus. Treninga vil være mer krevende enn på de vanlige gym- og turn-partiene. For å få best mulig utbytte av treningene skal turneren beherske grunnleggende turnøvelser som rulle forover, rulle bakover, hjul og håndstående før de starter på dette partiet. Det er trenerne som vurderer utøverens ressurser som tilstrekkelig i forhold til deltagelse på dette partiet.  Målet er å delta i Kretsmesterskap og som et langsiktig mål regionale konkurranser/oppvisninger. Uttak til oppvisninger/konkurranser skjer av trenerne.

 ELITETURN JENTER

Dette er et tilbud for jenter som ønsker å trene konkurranseturn på høyt nivå. Her det fokus på intensiv og allsidig trening over lang tid. Turnere på dette partiet har turn som hoved-idrett og prioriterer denne høyest. Deltagelse på dette partiet krever høy motivasjon(både hos turner og foreldre), veldig god innsats og høy grad av treningsdisiplin.

Eliteturn omfatter frittstående, bom, hopp og skranke. Eliteturn har en satsing mot nasjonalt nivå, og uttak til partiet skjer av trenerne ut fra ferdigheter og innsats. Det vil bli gjennomført godkjenningsdager for å få innpass på konkurransepartiet. Turnerne på Eliteturn trener fra 6-15 timer per uke alt etter alder og ferdighetsnivå. Deltagelse i kretsmesterskap, regionale konkurranser/oppvisninger og jr/sr NM.