Gymleik 3

Gymleik 3 er et allsidig aktivitetstilbud for barn i alderen 1-3 år. Dette er barnets første møte med idretten og den voksne deltar aktivt, er hjelper, gir trygghet og skal være en viktig støtte for barnet. Tilbudet kombinerer gymnastikk og leik i trygge omgivelser og legger vekt på primærmotorisk trening gjennom lek og aktivitet. Med å kombinere gymnastikkens grunnelementer med lek ønsker vi å gi et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og stimulere utviklingen av grovmotorikken. Treningstiden er 45 min/uke. Målet er å delta på Juleoppvisning og andre tilstelninger i regi IL Sverre.