Gymleik 1 og 2

Treningstider

  • Gruppe 1 Mandag : klokken 17.00 – 18.00 (Frol Oppvekstsenter)
  • Gruppe 2 Onsdag: klokken 16.00 – 17.00 (Løa)

Gymleik 1 er et allsidig aktivitetstilbud for barn i alderen 2-4 år. Dette er barnets første møte med idretten og den voksne deltar aktivt, er hjelper, gir trygghet og skal være en viktig støtte for barnet. Tilbudet kombinerer gymnastikk og leik i trygge omgivelser og legger vekt på primærmotorisk trening gjennom lek og aktivitet. Med å kombinere gymnastikkens grunnelementer med lek ønsker vi å gi et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og stimulere utviklingen av grovmotorikken. Treningstiden er 45 min/uke. Målet er å delta på Juleoppvisning og andre tilstelninger i regi IL Sverre.


Gymleik 2 er et allsidig aktivitetstilbud for barn i alderen 4-6 år. Barna får brukt kroppen gjennom lek, dramatisering, musikk- og rytmetrening. Turn i apparater eller med småredskap, leker og motorisk trening. Et godt grunnlag for alle barn, med vekt på grunnleggende motoriske ferdigheter (grov- og finmotorikk), romorientering og kroppsbevegelse. Barna utvikler koordinasjon, balanse og rytmefølelse. Barna blir også kjent med apparatene i en gymsal (begynnende turn). De får prøve store apparater som matte, benker, svingstang, bom, ringer og trampet, og små-apparater som baller, rocke-ringer, erte-poser og tau. Treningstid 45 min/uke. Målet er å delta på Juleoppvisning og andre tilstelninger i regi IL Sverre.