Gymleik 1 og 2

Gymleik 1 og 2 er et allsidig aktivitetstilbud for barn i alderen 3-6 år. Barna får brukt kroppen gjennom lek, dramatisering, musikk- og rytmetrening. Turn i apparater eller med småredskap, leker og motorisk trening. Et godt grunnlag for alle barn, med vekt på grunnleggende motoriske ferdigheter (grov- og finmotorikk), romorientering og kroppsbevegelse. Barna utvikler koordinasjon, balanse og rytmefølelse. Barna blir også kjent med apparatene i en gymsal (begynnende turn). De får prøve store apparater som matte, benker, svingstang, bom, ringer og trampet, og små-apparater som baller, rocke-ringer, erte-poser og tau. Treningstid 60 min/uke. Målet er å delta på Juleoppvisning og andre tilstelninger i regi IL Sverre.