Jenter 4-5 kl

Treningstider

  • Mandager: klokken kl 1800-1900 ()

Gym og turn 4.-5.klasse jenter legger opp til allsidige og varierte aktiviteter innen gym og turn. Jentene får prøve seg i apparater som matte, trampett, bom og ringer, men trener også på parøvelser, spenst, balanse og fiksering. Musikk- og rytmetrening inngår som en del av treningsoppleggene. Gym og turn-partiene tar utgangspunkt i konseptene Idrettens Grunnstige og SALTO som er utviklet av Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Målet er at barna skal trives fordi de opplever fremgang og mestring av nye øvelser