Gutter 5-7 kl

Kontaktpersoner

  • Trener: Anne Kathrine Hundal
  • Trener: Geir Larsen

Treningstider

  • Tirsdager: klokken kl 1900-2000 (Løa)
  • : klokken ()

Gym og turn 5.-7.klasse gutter legger opp til allsidige og varierte aktiviteter innen gym og turn. Guttene får prøve seg i apparater som matte, trampett, bom og ringer, men trener også på parøvelser, spenst, balanse og fiksering. Gym og turn-partiene for gutter tar utgangspunkt i konseptene Idrettens Grunnstige og SALTO som er utviklet av Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

Målet er at barna skal trives fordi de opplever fremgang og mestring av nye øvelser.