Gutter 2-3 kl

Gym og turn 1.-2. klasse gutter legger opp til allsidige og varierte aktiviteter innen gym og turn og er et flott utgangspunkt for trening innen turn/annen idrett. Guttene får prøve seg i apparater som matte, trampet, bom og ringer, men trener også på parøvelser,spenst, balanse og fiksering. Gym og turn-partiene for gutter tar utgangspunkt i konseptene Idrettens Grunnstige og SALTO som er utviklet av Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Målet er at barna skal trives fordi de opplever fremgang og mestring av nye øvelser. Treningstid: 60 min/uke. Deltagelse på Juleoppvisning og gymnastikkfestival, samt mindre oppvisning i regi Il Sverre.

Oppslag fra Facebook

Følg oss