Basis Teen Acro Gutter og Jenter

Treningstider

  • Torsdag: klokken Kl 18.00-20.00 ()

Dette partiet inneholder to separate elementer og er for gutter og jenter i ungdomsskolealder og eldre. Tilbudet har egne gutte- og jente-partier/grupper der det er hensiktsmessig. Partiet består av en Basic del hvor en legger særlig vekt på basistrening. Allsidighet og varierte aktiviteter står sentralt. Sverre IL. Teen-Acrotimen er ment å være for alle som ønsker å holde på med turn, og det forutsettes noe turnferdigheter for å delta på her. Partiet tar utgangspunkt i konseptene Idrettens Grunnstige og SALTO som er utviklet av Norges Gymnastikk- og Turnforbund.  . Deltagelse på Juleoppvisning og gymnastikkfestival, samt mindre oppvisning i regi Il Sverre.