Apparatturn basis jenter

Apparatturn basis jenter

Apparatturn basis jenter er et parti fortrinnsvis for jenter 4.-7.klasse som ønsker å turne i enkeltapparatene frittstående, bom, skranke og hopp. Grunntrening som styrke, bevegelighet og teknikker for å lære seg nye elementer vil bli vektlagt, samtidig som mestring og turnglede er i fokus. Treninga vil være mer krevende enn på de vanlige gym- og turn-partiene. For å få best mulig utbytte av treningene skal turneren beherske grunnleggende turnøvelser som rulle forover, rulle bakover, hjul og håndstående før de starter på dette partiet. Det er en fordel om turnerne har vært med på breddepartiene tidligere. Dersom pågangen er stor, vil det arrangeres prøvetrening.