Il Sverre årsmøte 2020

IL Sverre avholder årsmøte 2020 19.10.2020 kl 19:00 Klubbhuset Stadionparken

Vanlige årsmøtesaker

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest
to uker før årsmøtet.

Dokumenter.

Hovedlaget
Årsmelding
Regnskap