Styrets medlemmer

Verv Navn Mobil
Leder Anne Kathrine Hundal 971 42 742
Kasserer Heidi Anita R. Sivertsen 92255875
Web/sekretær Nina Kjeøy  92223780
Økonomi/sponsor – ansvarlig Wenche Leirhaug 98099616
Leder sportslig utvalg Kathrine Forfang 93069966
Drifts – og utstyrs – ansvarlig Lars Strøm
Arrangements – ansvarlig Asbjørn Andre Dypdahl 45618681
Trenerkontakt Evy Asbjørnsen Hogstad 91350582
Trener – kontakt Kathrine Forfang 930 69 966
Varamedlem Erlend Bjøru 47751717
Varamedlem Heidi Mie Nøst 4835068