Styrets medlemmer

Verv Navn
Leder John Kristian Flatås
Kasserer Karianne Berg
Leder sportslig utvalg Kathrine Forfang
Nestleder Julie Grindberg Walleraunet
Styremedlem Heidi Mie Nøst
Styremedlem Helén Karlsen Karbu
Styremedlem Thomas Selseth
Styremedlem Siri Jøraas
Vara styremedlem Stig Arlid Lunde
Vara styremedlem Anne Kathrine Hundal