Styret 2020

Verv Navn Mobil
Leder Olav Dehli 95850291
Informasjonsansvarlig Rune Elvereng 95129499
Kasserer Robert Dunning 40450669
Styremedlem Ingrid Hoøen 41435382
Sportslig leder Odd Gunnar Saksvoll 95216897
Sekretær Anna Bersås 90178681