Fredag 05.08

Sekretariat: Fredag 05.08:  Skogn Folkehøgskole (Skofo) kl. 17:00-20:00.

 

   
Lagledermøte: Fredag 5. august kl. 20.00 på Skogn folkehøgskole (Skofo)