Priser

Treningsavgifter for våren 2022

Foreldre og barn 750,- per halvår
Gymleik 750,- per halvår
Gym og turn (1.-7. klasse) 1050,- per halvår
Paraturn 1050,- per halvår
Turn og triks 1050,- per halvår
Ungdomsgruppa 1050,- per halvår
Vgs 1050,- per halvår
Voksenturn 1050,- per halvår
Apparatturn mellom- og ungdomstrinn 2340,- per halvår
Apparatturn barnetrinn 2440,- per halvår
Konkurranseturn 2 dager 2440,- per halvår
Konkurranseturn 3 dager 2890,- per halvår
Tropp rekrutt 1340,- per halvår
Tropp 2790,- per halvår
Minielite 710,- per mnd.
Elite 3 dager 783,- per mnd.
Elite 4-5 dager 993,- per mnd.

I tillegg kommer medlemsavgiften til IL Sverre, som betales årlig (kalenderår).