Priser

Treningsavgifter for 2022

Foreldre og barn 750,- per halvår
Gymleik 750,- per halvår
Gym og turn (1.-7. klasse) 1050,- per halvår
Paraturn 1050,- per halvår
Turn og triks 1050,- per halvår
Vgs 1050,- per halvår
Voksenturn 1050,- per halvår
Bredde + jenter mellom- og ungdomstrinn 2340,- per halvår
Apparatturn barnetrinn 2440,- per halvår
Konkurranse Turn Kvinner krets/region 2 dager 2440,- per halvår
Konkurranse Turn Kvinner krets/region 3 dager 2890,- per halvår
Tropp rekrutt 1340,- per halvår
Konkurranse Troppsturn 2790,- per halvår
Konkurranse Turn Kvinner nasjonal 3 dager 783,- per mnd.
Konkurranse Turn Kvinner nasjonal 4-5 dager 993,- per mnd.

I tillegg kommer medlemsavgiften til IL Sverre, som betales årlig (kalenderår).