Politiattest

Ifølge retningslinjene fra Norges Idrettsforbund skal alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming, framvise politiattest. Dette er svært viktig for å unngå at idrettslagene blir en mulig arena for overgrep mot barn, unge og funksjonshemmede. For å være sikre på at trenere og ledere ikke er dømt for seksualforbrytelser, må de framvise politiattest overfor idrettslaget. Mer informasjon om dette kan du finne her:http://www.nif.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx

I IL Sverre er det en person i hver av de fire gruppene (turn, tennis, fotball og sykkel) som skal ta hånd om politiattestene, men du som trener/leder må fylle ut et skjema for bestilling av politiattest. Dette skjemaet skal du få av den i gruppa som er ansvarlig for dette. Deretter skal du fylle det ut og levere det tilbake. Denne personen skal sende skjemaet til politiet. Etter en stund får du politiattesten i posten, og da skal du framvise den for samme person som du leverte skjemaet til.

I IL Sverre er det disse personene som skal dele ut og samle inn skjemaene, samt se politiattesten:

Turn: Evy Asbjørnsen Hogstad

Tennis: Gunnar Helland

Fotball: Tor Henry Svarva

Sykkel: Bjørn K. Reinås og Inge Johansen