Valg av parti

Sportsplanen ligger til grunn for tilbudet vi gir i IL Sverre turn. For sesongen 2022/2023 er det bare gjort mindre endringer fra forrige sesong. Alle breddepartiene starter høstsesongen i uke 36 og trener til og med uke 49. Konkurransepartiene trener ut uke 50 . Vårsesongen starter i uke 2 og varer ut april 2023. For de som skal delta på barnekretsturnstevnet vil det bli arrangert egne treninger fra mai 2023 og fram til BKTS. Vi følger skoleruta og har treningsfri i høst- og vinterferie.


Gym og turn-partiene:
Både for gutter og jenter har vi valgt å dele inn partiene i aldersgruppene 1.-2. klasse, 3.-4. klasse og 5.-7. klasse. Gym og turn-partiene er for alle som har lyst til å holde på med turn en dag i uka. Innholdet er variert og lekprega.


Turn og triks gutter:
Partiet er åpent for gutter fra 5. klasse og opp. Dette tilbudet har fokus på turn og triks i trygge rammer.


Foreldre og barn:
Dette er et tilbud for barn født i 2018, 2019 og 2020. Her vil fokus være lekprega aktiviteter og grunnleggende bevegelser tilpasset aldersgruppen. En voksen må delta sammen med barnet.

Gymleik:
Dette er et tilbud for barn født i 2017. Her vil fokus være lekprega aktiviteter og grunnleggende bevegelser tilpasset aldersgruppen. En voksen kan delta sammen med barnet.


GymX Turn/basis voksne:
Partiet er åpent for alle voksne, uansett alder, form og nivå. Treninga har fokus på basisferdigheter som styrke, koordinasjon, bevegelighet og grunnleggende turnøvelser. Øvelsesutvalget vil bli tilrettelagt for den enkelte deltaker.

Partier med inntakskrav:

Bredde + jenter mellomtrinn og ungdomstrinn:

Bredde + jenter er for jenter fra ca. 5. trinn og opp som ønsker å trene to dager i uka, men uten å konkurrere.

Målsetning og krav til opptak for partiet vises nedenfor.

Målsetning:
– Alle utøvere skal lære seg (minimum) forover- og bakoverbro, og flikkflakk.
– Treningen skal være variert
– Alle utøvere skal få prøve seg i alle apparater (skranke, hopp, frittstående, bom, trampett)

Krav til opptak:
– Forover- og bakoverrulle
– Araber
– Hjul
– Håndstående
– Sving (skranke)
– Konsentrasjon og fokus
– Vilje og motivasjon

Rekruttering til bredde + skjer fra apparatturn barnetrinn, gym- og turnpartiene eller ut fra opptakstrening ved sesongstart.

Apparatturn jenter barnetrinn:

Partiet er for jenter 6-9 år (1.-4. trinn).

Målgruppen er jenter som trenger større utfordringer enn det breddepartiene gir og som ønsker å satse på turn og har som mål å komme på konkurransepartiene på sikt. Partiet trener fire timer i uka (to dobbeltimer).

Målsetning og krav til opptak for partiet vises nedenfor.

Krav til opptak:
Gode forutsetninger innen bevegelighet, styrke og akrobatikk
Håndstående
Hjul
Forover- og bakoverrulle
Opptrekk Flåkatt (skranke)
Sving (skranke)
Konsentrasjon og fokus
Motivasjon, vilje og innsats

Rekruttering til apparatturn barnetrinn skjer fra gym- og turnpartiene eller ut fra opptakstrening ved sesongstart.

Tropp rekrutt:

Tropp rekrutt er for gutter og jenter på 3.-7.trinn som ønsker å trene innenfor troppsgymnastikk, og som ønsker å prøve seg på konkurranser/oppvisning. Partiet trener to timer i uka og fokuserer på basistrening, trampett, tumbling og frittstående. 

Målsetning:
– Oppnå et jevnt nivå på gruppa.
– Delta på konkurranser eller oppvisning i nærområdet.
– Alle utøvere skal lære seg (minimum) strak salto forover på trampett, araber-flikkflakk som serie i tumbling.

Krav til opptak:
– Håndstående
– Hjul
– Araber
– Kroppert salto (trampett)
– Forståelsen av fiksering
– God grunnstyrke/basis
– Konsentrasjon og fokus
– Motivasjon, vilje og innsats

Rekruttering til tropp rekrutt skjer fra gym og turn- partiene eller ut fra opptakstrening ved sesongstart.

Konkurranse Turn Kvinner, krets og region (mellomtrinn og ungdomstrinn):

Konkurranse Turn Kvinner krets og region er for jenter fra 4. trinn og opp som ønsker å trene turn to-tre ganger i uka, og som konkurrerer på krets- og regionalt nivå. Det settes krav til jentene å delta på konkurranser når de går på disse partiene.

Målsetning og krav til opptak for partiet vises nedenfor.

Målsetning:
– Oppnå trinn i bom, skranke, hopp og frittstående

Krav til opptak:
– Araber-flikkflakk
– Stift- høy flyverulle
– Foroversalto (tumbling)
– Flåkatt (skranke)
– Hjulomsving (skranke)
– Vipp mot firfotsittende (skranke)
– Hjul (bom)
– Konsentrasjon og fokus
– Vilje, motivasjon og innsats

Rekruttering til konkurranse turn kvinner krets og region skjer fra apparatturn jenter eller ut fra opptakstrening ved sesongstart.

Konkurranse Troppsturn:

Tropp er for gutter og jenter på 4.trinn og opp som ønsker å trene og konkurrere i troppsgymnastikk. Partiet trener tre økter i uka og fokuserer på basistrening, trampett, tumbling og frittstående. Det settes krav til utøverne å delta på konkurranser når de går på dette partiet.

Målsetning:
– Alle utøverne skal lære seg (minimum) kravene om forover-, bakover serier og serie med helskru i tumbling, og kravene om 1½ skru og bruk av hoppredskap i trampett.

Krav til opptak:
– Håndstående
– Araber-flikkflakk
– Strak salto (trampett)
– Stift-høy flyverulle
– Enbensstift-tobensstift
– Konsentrasjon og fokus
– Motivasjon, vilje og innsats
– God styrke og kroppsbeherskelse

Rekruttering til konkurranse troppsturn skjer fra tropp rekrutt, apparatturn jenter eller ut fra opptakstrening ved sesongstart.

Konkurranse Turn Kvinner, nasjonal:

Partiet rekrutterer fra konkurranse turn kvinner krets og region, mellom- og ungdomstrinn og er ikke åpent for påmelding. Her kreves det at jentene deltar på konkurranser i krets, region og nasjonalt. 

Jentene trener 9-15 timer i uka gjennom hele året.


Parti for kvinner 50+ og veteraner:
Trener hver mandag på gamle byskolen(Kulturskolen). Partiet trener felles program for deltagelse på forskjellige turnstevner i inn og utland. Aldersgrense er 40 år for de som er/og ønsker å være medlem av Norges kvinnelige gymnastikkveteraner. Alder 50 + for deltagelse på turnstevner der ikke tabellen for NKGV blir brukt.