Valg av parti

Sportsplanen ligger til grunn for tilbudet vi gir i IL Sverre turn. For sesongen 2020/2021 er det bare gjort mindre endringer fra forrige sesong. Alle breddepartiene starter høstsesongen i uke og trener til og med uke 49. Konkurransepartiene trener ut uke 50 . Vårsesongen starter i uke 2 og varer ut april 2021. For de som skal delta på barnekretsturnstevnet vil det bli arrangert egne treninger fra mai 2021 og fram til BKTS på Steinkjer, arrangert av Beitstad turn.


Gym og turn-partiene:
Både for gutter og jenter har vi valgt å dele inn partiene i aldersgruppene 1.-2. klasse, 3.-4. klasse og 5.-7. klasse. Gym og turn-partiene er for alle som har lyst til å holde på med turn en dag i uka. Innholdet er variert og lekprega.


Ungdomsgruppa:
Partiet er åpent for alle, både gutter og jenter, fra 8.klasse og opp. Treninga varer i en og en halv time og inneholder både turn og basistrening.


Turn og triks gutter:
Partiet er åpent for gutter fra 5. klasse og opp. Dette tilbudet har fokus på turn og triks i trygge rammer.


Gymleik 1:
Dette er et tilbud for barn født i 2015. Her vil fokus være lekprega aktiviteter og grunnleggende bevegelser tilpasset aldersgruppen. En voksen må delta sammen med barnet.

Gymleik 2:
Dette er et tilbud for barn født i 2016-2017. Her vil fokus være lekprega aktiviteter og grunnleggende bevegelser tilpasset aldersgruppen. En voksen må delta sammen med barnet.


GymX Turn/basis voksne:
Partiet er åpent for alle voksne, uansett alder, form og nivå. Treninga har fokus på basisferdigheter som styrke, koordinasjon, bevegelighet og grunnleggende turnøvelser. Øvelsesutvalget vil bli tilrettelagt for den enkelte deltaker.

Partier med inntakskrav:

Apparatturn jenter (mellomtrinn og ungdomstrinn):
Apparatturn jenter er for jenter fra ca. 5. trinn og opp som ønsker å trene to dager i uka, men uten å konkurrere.

Målsetning og krav til opptak for partiet vises nedenfor.

Målsetning:
– Alle utøvere skal lære seg (minimum) forover- og bakoverbro og flikkflakk.
– Treningen skal være variert
– Alle utøvere skal få prøve seg i alle apparater (skranke, hopp, frittstående, bom, trampett)

Krav til opptak:
– Forover- og bakoverrulle
– Araber
– Hjul
– Håndstående
– Sving (skranke)
– Konsentrasjon og fokus
– Vilje og motivasjon

Rekruttering til apparatturn skjer fra apparatturn barnetrinn, gym- og turnpartiene eller ut fra åpen trening ved sesongstart.


Konkurranseturn jenter (mellomtrinn og ungdomstrinn):
Konkurranseturn jenter er for jenter fra ca. 5. trinn og opp som ønsker å trene turn to-tre ganger i uka og konkurrere på kretsnivå og eventuelt regionalt nivå.

Målsetning og krav til opptak for partiet vises nedenfor.

Målsetning:
– Deltakelse i kretsmesterskap
– Deltakelse på regionalt nivå
– Oppnå trinn i bom, skranke, hopp og frittstående

Krav til opptak:
– Araber-flikkflakk
– Stift- høy flyverulle
– Foroversalto (tumbling)
– Flåkatt (skranke)
– Hjulomsving (skranke)
– Vipp mot firfotsittende (skranke)
– Hjul (bom)
– Forover- eller bakoverbro (bom)
– Konsentrasjon og fokus
– Vilje, motivasjon og innsats

Rekruttering til konkurranseturn skjer fra apparatturn jenter eller ut fra åpen trening ved sesongstart.


Apparatturn jenter barnetrinn:

Partiet er for jenter 6-9 år (1.-4. trinn).
Målgruppen er jenter som trenger større utfordringer enn det breddepartiene gir og som ønsker å satse på turn og har som mål å komme på elite eller konkurransepartiet på sikt. Partiet trener fire timer i uka (to dobbeltimer).

Målsetning og krav til opptak for partiet vises nedenfor.

Krav til opptak:
Gode forutsetninger innen bevegelighet, styrke og akrobatikk
Håndstående
Hjul
Forover- og bakoverrulle
Hopp
Løp
Opptrekk (skranke)
Sving (skranke)
Konsentrasjon og fokus
Motivasjon, vilje og innsats

Rekruttering til apparatturn barnetrinn skjer fra gym- og turnpartiene eller ut fra åpen trening ved sesongstart.


Tropp rekrutt:

Tropp rekrutt er for gutter og jenter på 3.-7.trinn som ønsker å trene innenfor troppsgymnastikk. Partiet trener to timer i uka og fokuserer på basistrening, trampett og tumbling.

Målsetning og krav til opptak for partiet vises nedenfor.
Målsetning:
– Oppnå et jevnt nivå på gruppa
– Treninga skal være variert
– Utøverne skal få prøve seg i apparatene som basistrening (skranke, svingstang,
ringer, trampett, airfloor, frittstående og bom)
– Alle utøvere skal lære seg (minimum) strak salto forover på trampett, araber-
flikkflakk som serie i tumbling.

Krav til opptak:
– Håndstående
– Hjul
– Araber
– Foroversalto (trampett)
– Forståelsen av fiksering
– God grunnstyrke/basis
– Konsentrasjon og fokus
– Motivasjon, vilje og innsats

Rekruttering til tropp rekrutt gutter skjer fra gym og turn- partiene eller ut fra åpen
trening ved sesongstart.


Tropp:

Tropp er for gutter og jenter på 4.trinn og opp som ønsker å trene og konkurrere i troppsgymnastikk. Partiet trener to eller tre økter i uka og fokuserer på basistrening, trampett, tumbling og frittstående.

Målsetning:
– Deltakelse i troppskonkurranser omkring i landet.
– Alle utøverne skal lære seg (minimum) stift-salto, araber-flikkflakk-salto med skru og salto-araber-flikkflakk som serier i tumbling. I trampett skal alle utøverne lære seg (minimum) salto med helskru.

Krav til opptak:
– Håndstående
– Araber-flikkflakk
– Forover- og bakoverbro
– Foroversalto (airfloor og trampett)
– Stift-høy flyverulle
– Enbensstift-tobensstift
– Konsentrasjon og fokus
– Motivasjon, vilje og innsats
– God styrke og kroppsbeherskelse

Rekruttering til tropp rekrutt og junior skjer fra tropp rekrutt, apparatturn jenter eller ut fra åpen trening ved sesongstart.


Elite:
Partiet rekrutterer fra apparatturn barnetrinn eller konkurranseturn og er ikke åpent for påmelding.
Partiet trener 9-15 timer i uka gjennom hele året.


Parti for kvinner 50+ og veteraner:
Trener hver mandag på gamle byskolen(Kulturskolen). Partiet trener felles program for deltagelse på forskjellige turnstevner i inn og utland. Aldersgrense er 40 år for de som er/og ønsker å være medlem av Norges kvinnelige gymnastikkveteraner. Alder 50 + for deltagelse på turnstevner der ikke tabellen for NKGV blir brukt.