Partier

Vi tilbyr turnpartier innen grenene breddeturn, voksenturn, veteranturn, turn kvinner og troppsgymnastikk. Se “Valg av parti” for informasjon om hvert enkelt tilbud, og se “Timeplan Løa” for dager og treningstidspunkt.