Påmelding turn

Angående sesongen 2020/2021!
Vi er i ferd med å gå over til et nytt medlemssystem. Dette har tatt noe lengre tid enn vi forutså, og må bruke alternative løsninger. Følg linken HER for å komme til påmeldingsskjema. 

NB: Alle aktive turnere i IL Sverre må også betale medlemskap i IL Sverre. Denne kontingenten dekker bl.a. forsikring og er obligatorisk. Dersom kontingenten ikke er betalt mister utøveren plassen. Når utøveren er tildelt plass er det derfor svært viktig at denne kontingenten betales umiddelbart.

6. august: påmelding for de som deltok forrige sesong

Vi åpner opp for påmelding til årets partier for turnere som deltok forrige sesong. Se godt på timeplanen  og på beskrivelsene av de ulike partiene før dere melder på.


15. august – for nye turnere

Vi åpner opp for påmelding til årets partier for nye turnere – altså turnere som ikke deltok forrige sesong og for turnere som har en bruker, men som ikke har vært aktive inneværende sesong. For å kunne melde på til et parti, må du være medlem. Klikk her for å bli medlem.

I år, som i fjor, registreres alle medlemmene i MySoft. Ved førstegangs registrering oppretter dere ny bruker og velger deretter det partiet dere ønsker å gå på. Det er også slik at det kun er de partiene dere kan delta på, ut fra alder og kjønn, som blir valgbare. Det er viktig at dere tar vare på medlemsnummer og passord.

Dersom du ikke får plass blir du automatisk plassert på venteliste. Vi har stor pågang av turnere som ønsker plass hos oss og vi gjør vårt beste for å finne en plass til alle.

Spørsmål knyttet til selve påmeldingen eller til innholdet på partiene kan rettes til [email protected]

Opptakskrav: 

Som dere ser av partivalgene, er det opptakskrav til enkelte parti. Deltagelse på Tropp rekrutt, Tropp, Apparatturn barnetrinn, Apparatturn mellomtrinn, Apparatturn ungdomstrinn, Konkurranseturn mellomtrinn, Konkurranseturn ungdomstrinn, og Elite krever et visst ferdighetsnivå og er derfor ikke valgbare i påmeldingen.

Det vil bli arrangert en prøvetrening i høst for de som ønsker deltakelse på noen av disse partiene.