Om oss

STÅR I FOKUS FOR OSS I IL SVERRE TURN

Velkommen som turner hos oss!
Av oss kan du forvente at vi:

 Legger til rette for lek og turn, både bredde- og konkurranseturn
 Jobber for et godt treningsmiljø for alle
 Har nulltoleranse for mobbing
 Ønsker konstruktivt samarbeid med foreldre/foresatte og turnere
 Følger barneidrettsbestemmelsene og NGTF sine lover

 

Av våre TRENERE kan du forvente at de:

 Har god kompetanse
 Ser alle mest mulig
 Gir ros og tilbakemelding både i medgang og motgang
 Tilrettelegger for et trygt miljø med fokus på mestring
 Er gode rollemodeller
 Møter presis til trening og gir beskjed dersom treninga avlyses
 Er imøtekommende overfor turnere og foreldre

SOM TURNER FORVENTER VI AT DU:

 Stiller på trening i fornuftig treningstøy uten smykker og tyggegummi, og med samlet hår
 Er ferdig ombyttet og klar når treninga starter
 Er i positivt innstilt, hilser når du kommer og går, og hører    etter trenerne
 Ikke erter og mobber andre
 Gjør ditt beste på trening og i oppvisninger/konkurranser

 juleoppvisning_2009_013