Hovedlaget

Hovedlaget er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal iverksette årsmøtets og overordnende idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

Hovedlaget oppnevner etter behov komitéer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. Hovedlaget administrerer og fører nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til vedtatt budsjett, og til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. Hovedlaget representerer idrettslaget utad.

Styret i hovedlaget har 9 medlemmer. Leder IL Sverre – Nestleder – Hovedkasserer – Informasjonsansvarlig/sekretær – Styremedlem. I tillegg er de fire gruppene representert ved sin leder som styremedlemmer i hovedlaget.