Personvern

På bakgrunn av juridiske retningslinjer for personvern, samt presedens fra liknende organisasjoner er følgende vedtak gjort i hovedstyret i IL Sverre 21.08.2013.

Etiske retningslinjer for digitalt informasjonsarbeid og personvern i IL Sverre

Det er verdt å merke seg at dette bør gjelde alle former for digitalt informasjonsarbeid, ikke bare i arbeidet med nettstedet www.ilsverre.no

 1. IL Sverre forbeholder seg retten til å publisere bilder av idrettslig aktivitet fra IL Sverres arrangement og treninger.
 2. Det skal oppleves positivt å finne opplysninger, eller bilder av seg selv, eller sine barn på nettsida vår. Det skal derfor ikke publiseres kompromitterende bilder som kan misforstås eller misbrukes.
 3. Barn og unge bør i hovedsak ikke navngis på bilder med mindre dette er avtalt, eller bildet er en kopi av allerede publisert og navngitt materiale.
 4. Personvernreglene er i tråd med Norges idrettsforbunds retningslinjer, basert på gjeldende lovverk.
 5. Her kan du finne mer informasjon om bakgrunnen for IL Sverres vedtak om personvern: Notat om personvern til behandling i styremøtet, samt NIF sine retningslinjer for personvern
 6. Her kan du finne lenker til mer generell info om personvern:http://www.datatilsynet.no/personvern/Hva-er-personvern/http://www.datatilsynet.no/personvern/Personvernprinsipper/

  http://www.datatilsynet.no/Teknologi/Internett/Bilder-av-barn-pa-nett/

  http://www.datatilsynet.no/Sektor/Skole-barn-unge/Innhold-i-en-samtykkeerklaring/

  http://www.datatilsynet.no/personvern/Samtykke/

  http://www.datatilsynet.no/Global/04_veiledere/I_beste_mening_Bokmaal_nettversjon.pdf