Medlemskap

Takk for at du vil bli medlem i IL Sverre.

Vi vil at nye medlemmer melder seg inn ved å betale medlemskontingenten på Superinvite.

Oppfordrer alle medlemmer til å gå inn på Min Idrett, og oppdatere opplysninger.

Utmelding skjer også via Min Idrett.

Spørsmål om medlemskap kontakt oss her…

Alle ledere må være medlem i Il Sverre. Dette gjelder trenere, lagledere og alle andre som er tilknyttet klubben.

Kontingenten blir i hovedsak brukt til nettside, regnskap, medlemsregister, annonsering, forsikring,  Sverre svømming , vedlikehold og drift av klubbhusene Stadion og Elberg.

 

                    Kontingent                Beløp
                  Barn (under 17 år)             kr.200,-
                Voksen (over 17 år)             kr.250,-
            Familierabatt pr. familie             kr.400,-

 

NB
Ingen idrettsutøvere er berettiget til å delta på treninger, spille kamper eller delta i konkurranser før medlemskontingenten er betalt!

 

Utmelding.

Vennligst gjør utmelding gjennom Min Idrett, hvis du ønsker å melde deg ut i IL Sverre.