Medlemskap

Takk for at du vil bli medlem i IL Sverre.

Nå er det over 1300 medlemmer i IL Sverre.

Vi vil at nye medlemmer melder seg inn via Min Idrett, slik at dere blir registrert som søkere til vårt idrettslag.Husk å oppdatere din portal før søknad om medlemsskap.

Oppfordrer alle medlemmer til å gå inn på Min Idrett, og oppdatere opplysninger.

Vi vil om kort tid føre deg opp som medlem og sende ut faktura pr. mail.

Utmelding skjer også via Min Idrett.

Spørsmål om medlemskap kontakt oss her…

Kontingent blir normalt krevd inn i februar / mars på egen faktura utstedt av hovedlaget.

Alle ledere må være medlem i Il Sverre. Dette gjelder trenere, lagledere og alle andre som er tilknyttet klubben.

Kontingenten blir i hovedsak brukt til nettside, regnskap, medlemsregister, annonsering, forsikring, kinokveld, Sverre svømming , vedlikehold og drift av klubbhusene Stadion og Elberg.

 

                    Kontingent                Beløp
                  Barn (under 17 år)             kr.150,-
                Voksen (over 17 år)             kr.200,-
            Familierabatt pr. familie             kr.300,-

 

NB
Ingen idrettsutøvere er berettiget til å delta på treninger, spille kamper eller delta i konkurranser før medlemskontingenten er betalt!

 

Utmelding.

Vennligst gjør utmelding gjennom Min Idrett, hvis du ønsker å melde deg ut i IL Sverre. Utmelding må skje før 31.12.Hvis ikke kommer ny faktura.