Leie av Løa

For leie av Løa ta kontakt på: booking.ilsverreturn@gmail.com

Priser for leie av Løa

  • PT-time: 550 kr per time

Leie av hall på dagtid

  • Uten instruktør: 365 kr per time*
  • Med instruktør: + 450 kr per time med hovedtrener

*Kommunale skoler og institusjoner betaler kun for leie av utstyr, 55 kr per time (+450 kr per time for leie av instruktør).

I ferier kan man leie med flere trenere; + 240 kr per time