Ledig Klubbhus?

Høgskolen i Lillehammer: 03.02.16 – 11.02.16. Skal benytte garderober hele døgnet samt kjøkken/klubblokalet på Ettermiddag samt sen kveld.