Forventninger til foresatte

 Engasjer deg og oppmuntre turneren i medgang og motgang – ikke gi kritikk.

– Gi oppmuntring også til andre turnere, ikke bare egen datter/sønn.

– Stimuler turneren til å delta – ikke press.

– Hjelp turneren til å følge god folkeskikk og vise toleranse for ulikheter.

 

– Vis respekt for arbeidet idrettslaget gjør ved å delta på så vel foreldremøter som praktiske oppgaver (bæring av utstyr og dugnader).

– Møt opp på oppvisninger og arrangementer – turnerne ønsker det.

– Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn han/henne overfor barna dine.

– Ved uenighet snakk med den det gjelder, og vent til trening/oppvisning/konkurranse er ferdig og turnerne ikke er til stede.

– Når  du ikke fram med dine synspunkter, bruk trenerkontakten.

 

– Hvert parti skal ha foreldrekontakter som skal være bindeleddet mellom styret, trenerne og foreldrene.

– De skal formidle informasjon fra styret.