Arbeidsoppgaver foreldrekontaker

Alle partier må ha 2 foreldrekontakter.

Arbeidsoppgaver for foreldrekontaktene:

 • Ledsager gymnastikkfestivalen evt. finne noen andre
 • Bindeledd til styret
 • Noe som foreldregruppa vil ta opp
 • Organisere vertskap


Vertskap

 • Rullering blant foreldrene
 • Voksen tilstedeværelse i hallen, i tillegg til trenere.
 • Frem t.o.m 3.-4. klasse
 • Tar seg en tur opp i garderoben for å sjekke om det er noen barn der.
 • Rydde litt – dette er alles ansvar.
 • Assistanse hvis trenerne trenger hjelp om noe skjer.
 • Hjelpe til ved uro
 • Telefonliste til foreldre bak i permen.
 • Vertskap bruker gul vest som henger i gangen i Løa
 • Vertskap møter 5 minutter før trening