Foreldrekontakter 2022/23

Oversikten oppdateres når foreldrekontakter er på plass.

 

Parti Foreldrekontakter E-mail adr.
1.-2.kl. jenter mandag
1.-2.kl. jenter tirsdag
1.-2.kl. jenter onsdag
3.-4.kl. jenter mandag
3.-4.kl. jenter tirsdag
3.-4.kl. jenter onsdag
5.-7.kl. jenter mandag
5.-7.kl. jenter tirsdag
1.-2.kl. gutter
3.-4.kl. gutter
Turn og triks gutter
Paraturn
Ungdomsgruppa
Vgspartiet
Apparatturn barnetrinn
Apparatturn mellomtrinn
Apparatturn ungdomstrinn
Konkurranseturn mellomtrinn
Konkurranseturn ungdomsstrinn
Tropp rekrutt
Tropp
Elite