« Tilbake til kalender

Styremøte i hovedlaget

Foreløpig saksliste:

 

 • Planlegge årsmøtet for hovedlaget i mars
 • Datoer for gruppenes årsmøter skal foreligge til møtet
 • Satsingsområder og viktige driftsoppgaver IL Sverre
 • Sponsoravtalene
 • Ny adidasavtale inngås fra 01.01.14-31.12.18.
 • G-sportavtalen varer til 31.12.15 – reforhandling starter våren 2015 (mars?) – hvem vil jobbe med den avtalen?
 • Klubbhusene på Elberg og Levanger stadion
 • Informasjon rundt lanseringen av Frivillighetens hus og Tælprisen
 • nedsette prosjektgrupper for begge med økonomisk handlerom til å komme i gang
 • Forslag til organisering av arbeidet med drift, anlegg og klubbhus
 • Status økonomi v/ kasserer
 • Gjennomgang av post v/ leder

 

Det er ønskelig at styrets medlemmer kommer med forslag til saker til behandling i styret for hovedlaget fortløpende. Tas direkte med leder.
Kartvisning

Om denne hendelsen

Nordlåna, Røstad