« Tilbake til kalender

Hovedstyremøte

Foreløpig saksliste

 1. Konstituering av styret
 • presentasjon
 • styrearbeidet
 • kompetansebehov
 • fordeling av faste oppgaver og ansvar
 • styrets arbeidsform
 • møtehyppighet og ukedag som passer
 • hva når noe skjærer seg for den enkelte eller i styret?
 1. Oppfølging etter årsmøtet 02.03.16
 2. Satsingsområder og viktige driftsoppgaver IL Sverre – kort runde
 3. Økonomi
 4. Post
 5. Neste møte
 • Dato, sted og tidspunkt
 • Aktuelle saker
 1. Eventuelt
Kartvisning

Om denne hendelsen

Trønderhallen, levanger