« Tilbake til kalender

Ekstraordinært årsmøte

Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte for IL Sverre 22. august kl. 1900-2000 i Trønderhallen.

Saken som skal behandles er:

Gjennomgang av finansieringsplanen for kunstgressbaner på fotballanlegget på Elberg, herunder fatte vedtak om nødvendig låneopptak. Det vil bli gitt en kort orientering om prosjektet, status og framdrift.

Saksframlegg – Ekstraordinært årsmøte i IL Sverre 22 08 16

Vedlegg 1 – Kommunalt lån forskudd spillemidler til Elberg  fotballanlegg – underskrevet 12 07 16

Vedlegg 3 – Nedbetalingsplan lån DnB

Om denne hendelsen