Dommere

NB! Denne siden er under oppdatering!

Oppgjør til dommere kan gjøres på flere måter, men det beste for klubben er at dette gjøres på en måte. I følge TFK så skal oppgjør for dømt kamp være på konto til dommer/linjedommer senest 10 dager etter avviklet kamp. For J/G13, 14, 15, 16, 17,  junior og senior benyttes kretsens dommerskjema (se lengere nede på denne siden), som må fylles ut tydelig med kampdato og hvilke lag kampen gjelder for (ikke lesbare bilag vil naturlig nok ikke ble betalt), og sendes som pdf-fil til fotball@ilsverre.no.

For J/G9, 10, 11, og 12 benyttes DOMMERREGNING 2019, som du finner litt lengere nede på denne siden. I disse årsklassene er praksisen noe forskjellig fra lagleder til lagleder, men her refunderes dette til det kontonummeret og navnet som fremkommer på dommerregningen. Her ønskes også bilaget tilsendt som pdf-fil til fotball@ilsverre.no.

Med andre ord så er det ingen dommere som har krav på å få utbetalt sitt dommerhonnorar i kontanter. Hvis dette klargjøres for dommerene, så skulle dette være en grei ordning, og lagledere slipper å tenke på kontanter og å legge ut privat. Det presisseres at bilagene kun blir betalt ved innsendelse fra lagleder/ trener for det enkelte lag. Dette grunnet sikkerhet.

Dommerliste 2019

Dommerhonorarer 2019 – Norges Fotballforbund

DOMMERREGNING 2019