Vi minner foreldre, publikum og andre på at det ikke er lov å filme, fotografere og dele innhold av barn under 18 år i sosiale medier og andre digitale kanaler uten samtykke fra utøver, og i tillegg samtykke fra foresatt der utøver er under 15 år.

Vi gjør også oppmerksom på at kravet til samtykke gjelder uansett alder.