IL Sverre er et fleridrettslag som holder til i Levanger kommune. Idrettslaget har ca 1100 medlemmer som i hovedsak bor i og rundt Levanger sentrum, men vi har også medlemmer fra andre steder i kommunen og fra tilgrensende kommuner. Les mer om klubben.

Bli medlem

IL Sverre bruker medlemsystemet Hoopit for medlemsregistrering, klubbadministrasjon og kommunikasjon med medlemmer. I tillegg til oppgitte priser, kommer et gebyr på 3% som tilfaller Hoopit.

Registrere deg/ditt barn som medlem

Ønsker du å melde deg av en aktivitet eller avslutte medlemskapet følger du følgende oppskrift

Treningsavgift

Treningsavgiften er kostnaden for å delta på aktivitet og skal dekke alle kostnader knyttet til trening, som for eksempel halleie, anleggskostnader, trenerkurs og utstyr. Treningsavgiften er tilpasset det tilbudet man får og varierer mellom ulike idretter og alderstrinn. 

Vi oppfordrer familier med økonomiske utfordringer til å benytte Fritidskortet til Levanger kommune

Medlemskontingent

Krav om å betale medlemskontingent er en del av NIF sin lovnorm for idrettslag. Alle som deltar i aktivitet tilknyttet et idrettslag skal være medlem. Det samme gjelder for alle som har oppgaver som styremedlem, trener, lagleder, materialforvalter, foreldrekontakt etc. Disse skal være medlemmer i idrettslaget, og derigjennom ha akseptert å følge idrettens lover, regler og retningslinjer. Størrelsen på kontingenten bestemmes på årsmøte.

Det finnes flere støtteordninger som tar utgangspunkt i antall medlemmer i idrettslaget. Vi sender derfor også ut betalingsforespørsel om medlemskap til alle foresatte. Denne er frivillig, men vi håper flest mulig vil være med å støtte klubben. Vi ser gjerne at flest mulig betaler familiemedlemskap. Det koster ikke noe ekstra om man er 2 eller flere medlemmer innenfor samme familie.

  • Pris for barn er 200,-,
  • Pris for voksen er 250,-
  • Pris for familiemedlemskap er 400,-

Ved spørsmål om medlemskap; send en mail til medlem@ilsverre.no.

Treningsavgift turn

Foreldre og barn 750,- per halvår
Gymleik 1050,- per halvår
Gym og turn (1.-7. klasse) 1050,- per halvår
Paraturn 1050,- per halvår
Turn og triks 1050,- per halvår
Ungdomsgruppa (Vgs) 1050,- per halvår
Gym X Voksenturn 1050,- per halvår
Bredde + jenter barnetrinn 1340,- per halvår
Bredde + jenter mellom- og ungdomstrinn 2440,- per halvår
Turn Kvinner barnetrinn 2440,- per halvår
Tropp rekrutt 1340,- per halvår
Turn Kvinner mellom og ungdomstrinn 2890,- per halvår
Konkurranse Troppsturn 3100,- per halvår
Konkurranse Turn Kvinner   995,- per mnd.

Turngruppa har søskenrabatt på 25% for barn

nummer 2 og 50% for barn nummer 3

 

Aktivitetsavgift Tennis

Voksen 1500,-  (kr 500,- første år)
ungdom under 18 år  500,- per år
Barn under 12 år  200,- per år
Familie (inkluderer barn t.o.m. 18 år (kr 1000,- første år)) 2300,- per år
Sommermedlemskap 20.6-20.8  500,-
Student 500,- per år

Aktivitetsavgift Sykkel

Sykkelgruppa har ikke aktivitetsavgift.

Aktivitetsavgift Fotball

Jenter/Gutter 6 år 760 kr pr år (faktureres høst, vår gratis)
Jenter/Gutter 7 år 1520 kr pr år (faktureres vår)
Jenter/Gutter 8/9 år 1790 kr pr år (faktureres vår)
Jenter/Gutter 10/11 år 2620 kr pr år (faktureres vår og høst)
Jenter/Gutter 12/13 år 3210 kr pr år (faktureres vår og høst)
Jenter/Gutter 14/15 år 4120 kr pr år (faktureres vår og høst)
Jenter/Gutter 16/17 år 4400 kr pr år (faktureres vår og høst)
Senior 7er-lag 4400 kr pr år (faktureres vår og høst)