Politiattest

Ifølge retningslinjene fra Norges Idrettsforbund skal alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming, framvise politiattest. Dette er svært viktig for å unngå at idrettslagene blir en mulig arena for overgrep mot barn, unge og funksjonshemmede. For å være sikre på at trenere og ledere ikke er dømt for seksualforbrytelser, må de framvise politiattest overfor idrettslaget. Mer informasjon om dette kan du finne her

I IL Sverre er det en person i hver av de fire gruppene (turn, tennis, fotball og sykkel) som kan verifisere politiattestene, men du må selv fylle ut et søknadsskjema for bestilling av politiattest. Før du kan sende inn søknaden må du få en bekreftelse på formål fra idrettslaget. Denne kan du få av den i gruppa som er ansvarlig for dette. Deretter skal du sende inn søknadsskjemaet og bekreftelse på formål til politiet. Etter en stund får du politiattesten i retur, ofte som digipost. Du framviser den for politiattestansvarlig som registrer den i medlemssystemet.