Kommunikasjonskanaler  

IL Sverre skal ha tre kanaler for å kommunisere med medlemmene og andre interessenter. Medlemssystemet Hoopit, hjemmesiden www.ilsverre.no og ulike møter.  

IL Sverre ønsker å begrense antallet grupper og profiler på sosiale medier som Facebook, Twitter, TikTok og Instagram. Idrettslaget kan selvfølgelig ikke nekte medlemmene å opprette grupper på sosiale medier, men medlemmer med verv i idrettslaget skal ikke benytte disse til deling av informasjon fra idrettslaget eller på annen måte delta i diskusjoner på vegne av IL Sverre.   

OBS: Det er ikke lov å benytte lukkede kanaler som f.eks. Snapchat, TikTok eller Facebook til kommunikasjon mellom trener/ tillitsvalgte og utøver 

Medlemssystemet Hoopit 

Alle idrettslag er lovpålagt å ha et elektronisk medlemssystem. IL Sverre har valgt å benytte Hoopit. Hoopit er et komplett medlemssystem hvor alle medlemmer i idrettslaget er registrert. Alle medlemmer bør ha Hoopit- appen, men informasjon fra Hoopit sendes også på medlemmenes registrerte e-post hvis noen velger å ikke laste ned appen. Derfor skal Hoopit benyttes som verktøy i all kommunikasjon fra klubben som skal nå ut til medlemmene i IL Sverre. Dette for å sikre at alle medlemmene skal ha tilgang til riktig informasjon. Dette gjelder informasjon fra klubbledelse, trenere, lagledere, sportslig utvalg, foreldrekontakter og alle andre som har et verv i IL Sverre.   

Hoopit skal bl.a benyttes til: 

 • Invitasjon til trening og andre arrangementer som møter, cuper, turneringer, dugnad ol 
 • Informasjon til enkeltpersoner, lag, gruppe eller hele klubben 
 • Kommunikasjon mellom trener og utøver/foresatte 
 • Nyhetsbrev. Nyhetsbrevet bør også publiseres på idrettslagets hjemmeside. 
 • Innkreving av treningsavgift og medlemskontingent 
 • Registrering av oppmøte på trening 
 • Melding om treningsfrafall 
 • Tildeling av ulike roller som trenere, lagledere, foreldrekontakter osv. 

 

Hjemmeside 

Hjemmesiden kan brukes til å samle all informasjon om idrettslaget og fungerer som et verktøy hvor en kan hente ut viktig informasjon som:  

 • Innmelding i idrettslaget 
 • Aktivitetskalender 
 • Klubbhåndbok 
 • Organisasjonsplan 
 • Sportsplaner 
 • Utleie av klubbhus 
 • Banedagbok 
 • Presentasjon av styret i hovedlaget og i gruppene 
 • Generell informasjon om idrettslaget 
 • Åpne invitasjoner til arrangementer 
 • Artikler fra gjennomførte arrangementer 
 • Nyhetsbrev. Nyhetsbrevet bør også publiseres i Hoopit 

Hjemmesiden kan også brukes som en god rekrutteringsplattform gjennom å informere nye brukere om idrettslagets aktivitetstilbud, visjon, verdier og virksomhetside, kontaktinformasjon og likende. 

Møter 

 • Årsmøte i Hovedlaget og årlige møter i gruppene 
 • Foreldremøte i særidrettsgruppene eller lagsvis. Brukes for å samle foreldrene i idrettslaget og kan for eksempel arrangeres i forbindelse med sesongstart. Dette er en fin arena for å engasjere foreldre til ulike verv i idrettslaget samt gi foreldrene en større tilhørighet til idrettslaget og en større forståelse for det frivillige arbeidet som gjøres.