Alle som har barn i turngruppa må være villig til å bidra på ulike vis. Dette kan være i styret, som trener, foreldrekontakt eller som hallvert. Disse rollene er godt beskrevet i Sportsplan turn.

Vi oppfordrer alle som skal melde inn barn i turngruppa til å sette seg inn i hvilket parti som passer for dere ut fra både treningsmotivasjon og ferdigheter. Partiene er beskrevet under. Mer utfyllende informasjon finnes i Sportsplan turn.

Lørdagsgymlek: Lørdagsgymlek er et drop-in tilbud for barn mellom 0-6 år i følge med voksne. Inngang betales med Vipps. Lørdagsgymleik er et dugnadsbasert prosjekt. Tilbudet vil derfor variere noe gjennom året. Arrangementet annonseres på Friskus

Foreldre og barn: Dette er et tilbud for barn som er 3,4 og 5 år gamle. Her vil fokus være lekprega aktiviteter og grunnleggende bevegelser tilpasset aldersgruppen. En voksen må delta sammen med barnet.

Gymlek: Dette er et tilbud for førskolebarn (siste år i barnehagen). Her vil fokus være lekprega aktiviteter og grunnleggende bevegelser tilpasset aldersgruppen. En voksen kan delta sammen med barnet.

Gym og turn-partiene: Både for gutter og jenter har vi valgt å dele inn partiene i aldersgruppene 1.-2. klasse, 3.-4. klasse og 5.-7. klasse. Gym og turn-partiene er for alle som har lyst til å holde på med turn 1 time i uka. Innholdet er variert og lekprega.

Turn og triks gutter: Partiet er åpent for gutter fra 5. klasse og opp. Dette tilbudet har fokus på turn og triks i trygge rammer. Partiet trener en time i uka.

Tropp rekrutt: Tropp rekrutt er for gutter og jenter på 3.-7.trinn som ønsker å trene innenfor troppsgymnastikk, og som ønsker å prøve seg på konkurranser/ oppvisning. Partiet trener to timer i uka og fokuserer på basistrening, trampett, tumbling og frittstående.

Turn kvinner barnetrinn (1.-4. Trinn): Partiet er for jenter 6-9 år (1.-4. Trinn). Målgruppen er jenter som trenger større utfordringer enn det gym og turn- partiene gir og som ønsker å kunne delta i lokale konkurranser (i egen klubb eller i egen krets). Partiet trener 4 timer i uka (to dobbeltimer). Utøverne på dette partiet må være motiverte for trening. De bør ha gode ferdigheter innen bevegelighet, styrke og akrobatikk og skal helst ha trent på Gymlek eller Gym- og turn partier før oppstart.

Bredde + barnetrinn (1.- 4. trinn) Bredde + er for jenter på 1.-. 4. trinn som ønsker å trene 2 timer i uka, men uten å konkurrere. Utøverne på dette partiet må være motiverte for trening og skal helst ha trent på Gymlek eller Gym-og turn partier tidligere.

Bredde + mellomtrinn (4.- 6. trinn) og ungdomstrinn (7.-10. trinn): Bredde + jenter er for jenter fra ca. 4. trinn og opp som ønsker å trene inntil 4 timer i uka, men uten å konkurrere.Utøverne på disse partiene må være motiverte for trening og skal helst ha trent på Gym-og turn partier tidligere.

Ungdomsgruppa (VGS) Partiet er åpent for alle ungdommer fra  16 til fylte 19 år. Treninga har fokus på basisferdigheter som styrke, koordinasjon, bevegelighet og grunnleggende turnøvelser. Øvelsesutvalget vil bli tilrettelagt for den enkelte deltaker.

GymX Turn/basis voksne: Partiet er åpent for alle voksne, uansett alder, form og nivå. Treninga har fokus på basisferdigheter som styrke, koordinasjon, bevegelighet og grunnleggende turnøvelser. Øvelsesutvalget vil bli tilrettelagt for den enkelte deltaker.

Parti for kvinner 50+ og veteraner: Trener hver mandag på gamle byskolen (Kulturskolen). Partiet trener felles program for deltagelse på forskjellige turnstevner i inn og utland. Aldersgrense er 40 år for de som er/og ønsker å være medlem av Norges kvinnelige gymnastikkveteraner. Alder 50 + for deltagelse på turnstevner der ikke tabellen for NKGV blir brukt.

Partier med inntak etter individuell vurdering:

Turngruppa har fire partier for utøvere som ønsker å satse og konkurrere i turn. Disse  partiene vil konkurrere på krets, regionalt og nasjonalt nivå. Iht Barneidrettsbestemmelsene skal utøverne være fylt 11 år for å kunne delta på konkurranser.

Turn Kvinner mellomtrinn (4.- 7. trinn) og ungdomstrinn (7.-10. trinn): Turn Kvinner er for jenter fra 4.trinn og opp som ønsker å trene turn inntil 6 timer i uka, med mulighet for å konkurrere på krets- og regionalt nivå. Utøverne på disse partiene må være motiverte for mye trening og bør beherske øvelsene i målsetningen for Bredde+ partiene før oppstart.

Konkurranse Troppsturn: Tropp er for gutter og jenter fra 5.trinn og opp (11 år) som ønsker å trene og konkurrere i troppsgymnastikk. Utøvere kan hospitere fra 4. klasse. Utøverne rekrutteres fra alle andre partier. Partiet trener 7 timer i uka med fokus på basistrening, trampett, tumbling og frittstående. Det forventes at utøverne deltar på konkurranser når de går på dette partiet.  

Konkurranse Turn Kvinner: Partiet rekrutterer fra hovedsakelig fra partiene Turn kvinner mellom- og ungdomstrinn. Utøvere kan hospitere fra 4. klasse. Her forventes det at jentene deltar på konkurranser i krets, region og på nasjonalt nivå. Nedre aldergrense på dette partiet er 11 år. Jentene trener mellom 9-12 timer i uka gjennom hele året.

Bli medlem

IL Sverre bruker medlemsystemet Hoopit for medlemsregistrering og kommunikasjon med medlemmene.
Priser og mer informasjon om medlemskap finnes på medlemskap i IL Sverre

Meld deg på en aktivitet