Tittel Navn
Leder turngruppa John Kristian Flatås
Styremedlem Julie Walleraunet
Styremedlem Helen Karbu
Styremedlem Karianne Berg
Styremedlem Siri Jøraas
Styremedlem Thomas Selseth
Styremedlem Inger Karen Ness

Andre viktige funksjoner i turngruppa IL Sverre

Tittel Navn
Leder av sportslig utvalg Siri Jøraas
Medlem av sportslig utvalg Kathrine Forfang (Hovedtrener)
Medlem av sportslig utvalg Hanne Strand (foreldrerepresentant)
Medlem av sportslig utvalg Albertine Strid (trenerrepresentant)
   

Gruppestyret kan kontaktes på turn@ilsverre.no