Sykkelgruppa i IL Sverre gir i hovedsak treningstilbud til barn og unge i alderen 10-16 år.

Oversikt over treningstider og oppmøteplass finner du i Hoopit

Treninger i IL Sverre skal ledes av ansvarlig voksen med nødvendig kompetanse og levert politiattest. Alle som skal delta på treninger forutsettes å opptre hensynsfullt, varsomt og aktpågivent i trafikken. Hjelm er obligatorisk for alle som skal delta på organiserte treninger i regi av IL Sverre sykkelgruppe.

Sykkelklær med IL Sverre sin profilering kan bestilles en gang i året fra vår leverandør Bioracer. Som regel er denne bestillingen i oktober/november for å sikre levering før sesongstart.

Våre treningstilbud

Styret og andre verv

Sportsplan Sykkel

Jokermesterskapet 2023

Leie sykkel eller utstyr?

Sykkelgruppa i IL Sverre disponerer flere landeveissykler som vi låner ut. Syklene lånes ut til de som vil prøve en landeveissykkel. Vi låner ut sykler fortrinnsvis til organiserte treninger i IL Sverre. Ta kontakt på sykkel@ilsverre.no for mer informasjon eller å avtale lån. 

Sykkelgruppa i IL Sverre har ikke hjelmer, treningsklær, sko eller annet utstyr til utleie.

Vi disponerer også to Tacx-ruller som kan brukes til Zwift. Rullene leies ut til barn og unge som vil prøve Zwift eller andre former for e-sport. Informasjon om sykling som e-sport finner du her

Du finner alle detaljer i vedleggene "Leiekontrakt for rulle som kan brukes til Zwift eller annen E-sport" og "Leiekontrakt sykkel IL Sverre sykkelgruppe".

Reisestøtte til arrangement

Sykkelgruppa i IL Sverre kan gi økonomisk støtte til medlemmer i IL Sverre med gyldig medlemskap og gyldig lisens fra Norges Cykleforbund  til reise til aktive ritt, samlinger og arrangementer som har lang reisevei og/eller behov for overnatting.

Det utbetales ikke støtte uten søknad.

Satser som kan søkes:

  • Overnatting: 1500 kr pr familie pr natt
  • Reisetilskudd: Inntil 1000 kr pr familie pr reise

Bestilling av reiser, oppgjør med hotell osv er den enkeltes ansvar

Her finner du terminlista og oversikt over alle registrerte sykkelritt i Norge
Her finner du informasjon om sykkellisens 

Kontaktperson i IL Sverre sykkelgruppe

Per Martin Øfsti
sykkel@ilsverre.no

Bli medlem

Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og/eller sine barn som medlem i klubben.
Les mer om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem