Turngruppa har utøvere i alderen 2-83 år. IL Sverre turn har som mål å gi alle barn og unge i Levanger og omegn et tilbud om konkurransefri breddeidrett, men med mulighet til å konkurere for de som ønsker det. Vi legger opp til at sportslig utvikling skal skje gjennom fokus på turnglede,mestring, trivsel og tilhørighet. Vi har turnere som deltar i lokale, regionale og nasjonale konkurranser i greinene turn kvinner og troppsgymnastikk. I 2022 fikk en av klubbens tidligere turnere,  Linus Andreassen- Floan , bronsemedalje i junior- EM i teamgym.

IL Sverre turn har siden 2018 også hatt et tilrettelagt tilbud for barn og unge med ulike funksjonsutfordringer. Paraturnpartiet teller i dag 10 utøvere i alderen 8-15 år. Turnere fra andre partier bidrar som "paravenner". Vi har også trenere med spesialkompetanse på denne gruppen utøvere. 

Vi har til enhver tid ca 25 trenere på kontrakt. En stor andel av trenerne er i en 13-21 år og er tidligere utøvere som blir lønnet av idrettslaget. For mange er dette deres første møte med arbeidslivet. 

Alle breddepartiene starter høstsesongen i uke 36 og trener til og med uke 49. Konkurransepartiene kan trene ut uke 50. Vårsesongen starter i uke 2 og varer ut april for breddepartiene. Enkelte partier trener også i mai. For de som skal delta på barnekretsturnstevnet vil det bli arrangert egne treninger fram til stevnet som ofte gjennomføres i juni. Ellers følger vi skoleruta og har treningsfri i skoleferiene.

Vi holder til i turnhallen Løa som ligger ved Trønderhallen på Røstad.

Våre tilbud

Vi oppfordrer alle som skal melde inn barn i turngruppa til å sette seg inn i hvilket parti som passer for dere her.

Priser

Les mer om priser på siden medlemskap i IL Sverre

Kontakt

turn@ilsverre.no

Bli medlem

Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og/eller sine barn som medlem i klubben.
Les mer om medlemskap i klubben

meld deg/ditt barn på en aktivitet