Hovedstyret i idrettslaget består av lederne for de ulike gruppene i tillegg til styreleder, nestleder, hovedkasserer, sekretær og 2 styremedlemmer.

Verv Navn
Leder Inge Johansen
Nestleder Rune Leirset
Kasserer Per Ole Klingen
Sekretær Per Gunnar Hansen
Styremedlem Karin Oddbjørg Kippe
Styremedlem Sofie Hasani Vaule
Leder fotball Johanna Alver
Leder turn John Kristian Flatås
Leder tennis Olav Dehli
Leder sykkel Per Martin Øfsti
Varamedlem Asgeir Persøy
Varamedlem Torill Susegg