Brikker

Liste over de som mangler brikker Det hadde vært fint om dere meldte tilbake hvis noen av de som mangler brikker har brikker. Send navn og brikkenr til Per Gunnar […]

Angående hjul.

AU har etter forslag fra TU gjort følgende presisering i Utstyrsreglementet 1.3.007 2) under Hjul: Det kan kun benyttes hjul med aluminiumsfelg, uten karbon eller andre kunststoffoverbygg, med minimum 16 eiker

Innbydelse til UM 2016

Innbydelse for Ungdomsmesterskapet 2016 er klar. Påmeldingen er også åpnet. Velkommen til Levanger 5. – 7. august.