Gladnyhet!

For en tid tilbake sendte IL Sverre Turn en søknad til Gjensidigestiftelsen om midler til å arrangere turnskole for barn og unge i sommerferien 2021. I dag fikk vi beskjed om at søknaden ble innvilget, og vi får hele søknadssummen på 289 506 kroner! Det betyr gratis sommerturnskole for mange barn og unge, sommerjobb til mage ungdommer og mye nytt utstyr! Hurra og tusen takk til Gjensidigestiftelsen for den rause gaven!