Årsmøte IL Sverre 2020

Hovedlaget IL Sverre gjennomfører årsmøtet 19.10.2020 kl. 1900 i Klubbhuset Stadionparken

Vi skal behandle vanlige årsmøtesaker, og saker som gjelder drift og videre utvikling av klubben. Styret ønsker også en dialog med de som møter for å få innspill til styrets arbeid kommende år.

Enkel servering.

Vel møtt!

Saksliste til årsmøte 2020

Sak 4 – Behandle idrettslagets årsmelding herunder gruppeårsmeldinger

Sak 5 – Regnskap Hovedlaget revisjonserklæring Hovedlaget

Sak 6 – Behandle forslag og saker 2019

Sak 7 – Medlemskontingent 2019

Sak 9 – Behandle idrettslagets organisasjonsplan 2019

Sak 10 – Valg

Årsmeldinger, regnskap og budsjett fra gruppene
Sak  4 – Årsmeldinger
Hovedlaget
Fotball
Sykkel Årsmelding
Tennis
Turn

Sak 5 – Regnskap
Hovedlaget
Fotball
Sykkel
Tennis
Turn

Sak 8 – Budsjett
Hovedlaget
Fotball
Sykkel
Tennis
Turn