Årlig møte

Det årlige møtet har vært utsatt, nå har vi satt datoen, slik at det blir avhold i god tid før hovedlagets årsmøte.1

IL Sverre Fotball avholder årlig møte torsdag 28.05.20 kl 18:00 på møterom i Trønderhallen

 1. Konstituering
  1. Åpning
  2. Godkjenning møteinnkalling
  3. Godkjenning dagsorden
  4. Valg av møteleder
  5. Valg av sekretær
  6. Valg av to representanter til protokollsignering
  7. Utdeling av Sverreskipet 2019
 2. Årsberetning 2019
 3. Godkjenning av regnskap 2019
 4. Godkjenning av budsjett 2020
 5. Evt
 6. Valg
 7. Avslutning