«Nye OBOS-cup 2020»

Informasjon om OBOS-cup 2020 – videre planer for gjennomføring av «Nye OBOS-cup 2020»

I en tid hvor det er svært krevende å kunne gi fast og tydelig informasjon om de fleste forhold knyttet til fotball, ønsker vi å gi dere informasjon om endringer knyttet til OBOS-cup 2020.
Det som ble gjennomført av OBOS-cup i mars i 2020 er nå historie og cupen slik den var tenkt gjennomført er som sådan kansellert.
Fordi vi mener det er viktig for oss som krets å gi et best mulig kamptilbud til dere klubber så har vi påbegynt et planleggingsarbeid for en revidert utgave av OBOS-cup 2020, kalt «Nye OBOS-cup 2020». Vi planlegger den nye cupen ut fra tre scenarier:

Scenarie 1: Det gis i Norge lov til å spille fotballkamper fra 15.juni. Dette medfører oppstart av «Nye OBOS-cup» fra og med 15.juni. Seriekamper vil starte i uke 32/33..
Scenarie 2: Oppstart av seriekamper i uke 32/33. Dette medfører at det ikke blir noen «Nye OBOS-cup» i 2020
Scenarie 3: Det blir ikke lov til å spille fotballkamper i Norges før et stykke ut i september. Det medfører at det ikke blir gjennomført et seriespill i ungdom- og seniorklassene. Det åpner opp for gjennomføring av «Nye OBOS-cup» som et viktig kampprodukt.

I den videre sammenheng i dette brevet ønsker vi at dere har fokus på scenarie 1 og
påmelding av lag knyttet til dette scenariet. Skulle vi ende opp med scenarie 3, vil vi
komme tilbake med ytterligere informasjon på et senere tidspunkt.

Ved scenarie 1 og 3

Gitt at vi gjennomfører Nye OBOS-cup 2020 fra og med 15.juni, ønsker vi at dere er klar over følgende premisser før dere melder på lag:
– Alle lag som var påmeldt til den opprinnelige OBOS-cupen (hvor fristen var 10.01.20.) og som nå ønsker å delta i «Nye OBOS-cup 2020» MÅ melde seg på igjen i FIKS.
– Lag som ikke meldte seg på den opprinnelige OBOS-cupen er velkommen til å melde på lag til «Nye OBOS-cup 2020».
– De lagene som opprinnelig var tenkt med deltagelse i NM aldersbestemt, og seniorlag som mister deltagelse i NM menn/kvinner, kan melde seg på «Nye OBOS-cup 2020».
– Med bakgrunn i overnevnte vil vi bygge «Nye OBOS-cup 2020» hvor vi etablerer to differensierte nivå, slik at vi skiller mellom «NM-lag» og øvrige lag i de klassene hvor dette er aktuelt.
– «NM-lagene» plasseres i kategorien «Nye OBOS-cup 2020 Pluss» mens andre lag plasseres i kategorien «Nye OBOS-cup 2020»
– I de eldste jenteklassene og senior kvinner, vil vi avhengig av lagspåmeldingen, vurdere å etablere et A og B cupsluttspill etter innledende puljekamper, siden disse klassene ikke er delt i 2 nivåer ved oppstart av gruppespill.
– Vi opprettholder klasser og spillformer som var gjeldende i den opprinnelige OBOS-cupen når vi tenker scenarie 1. Skulle vi ende opp med et scenarie 3, vil vi komme tilbake med ytterligere informasjon om eventuelle endringer både hva angår klasser og spillformer
– Deltager/påmeldingsavgift opprettholdes som før (kr. 1.750,- pr. lag) da det sportslige tilbudet ifht. antall kamper vil bli opprettholdt.
– Med oppstart 15.juni gjennomføres gruppespillskampene i uke 25-27 og med cupspill utover høsten 2020 (slik det har blitt gjort tidligere år)
– Finalene gjennomføres som planlagt ihht. vårt årshjul
– «Nye OBOS-cup 2020» følger det samme turneringsreglementet som tidligere men med en justering for at vi etablerer to nivå i enkelte klasser (ett «NM-nivå» og et ordinært nivå).
– Kravene til spilleberettigelse i «Nye OBOS-cup 2020» opprettholdes som tidligere, hvilket betyr at spillere kun kan spille på et lag for klubben i samme årsklasse. Eksemplifisert med at spiller man på et «Nye OBOS-cup 2020 Plusslag», kan man ikke spille på andre OBOS-cup lag for klubben i samme årsklasse, og motsatt. Husk adskilte lagstropper mellom lagene i samme årsklasse.

Nye OBOS Cup 2020 – klasseinndelinger
➢ Nye OBOS Cup J13 9’er
➢ Nye OBOS Cup J14 9’er
➢ Nye OBOS Cup J15 11’er
➢ Nye OBOS Cup J17 11’er
➢ Nye OBOS Cup Kvinner
➢ Nye OBOS Cup G13 9’er
➢ Nye OBOS Cup G14 11’er
➢ Nye OBOS Cup G16
➢ Nye OBOS Cup G16 Pluss (kun lag fra 0.div/NM)
➢ Nye OBOS Cup G19
➢ Nye OBOS Cup G19 Pluss (kun lag fra 0.div/NM)
➢ Nye OBOS Cup Menn Lag fra 3. og 4. div
➢ Nye OBOS Cup Menn Lag fra 5. og 6. div
Påmelding til Nye OBOS-cup 2020 med oppstart fra og med 15.juni
➢ FIKS åpner for påmelding fra tirsdag 12. mai, med påmeldingsfrist mandag 18. mai.
➢ Påmeldingen skjer på vanlig måte gjennom FIKS av klubbens FIKS-ansvarlig.
Kontaktperson i krets for OBOS-cup 2020
Administrasjonen i NFF Trøndelag er for tiden inne i permitteringsprosesser og det medfører noen endringer på hvem som er kontaktperson hos oss på ulike saker. Den fremtidige kontaktpersonen og eieren av OBOS-cup, skiftes nå fra Randi Himle til at vår nyansatte administrasjonskonsulent, Kristoffer Govasmark, overtar dette ansvarsområdet.

Viktig informasjon om «tidslinjen»

Pga. den aktuelle situasjon som vi står i sammen som krets og klubber, må påmeldte lag være klar over at vi opererer innenfor langt kortere tidslinjer fra informasjon blir gitt til aktiviteten/kampene starter.
Vi jobber ut fra at dere vil få oversendt puljeoppsettene medio uke 22, og at kampoppsettet kommer ca. 1 uke senere. Det er viktig at spillere og lag gjøres oppmerksom på at det vil gå kort tid fra informasjon/kampoppsettet gis fra krets til klubb og til aktiviteten er i gang. Vi håper og tror dere alle vil være samarbeidsorienterte i en slik sammenheng – slik at vi sammen kan få spilt fotballkamper igjen.