Oppstart av organisert trening i Covid-19 tider

Veileder for treningsaktivitet i koronaperioden

Dato 20. april 2020

Denne veilederen skal gi informasjon og retningslinjer for gjennomføring av treninger i koronaperioden. Veilederen er et utdrag av den komplette veilederen utgitt av NFF Trøndelag, med lokale tilpasninger.

Denne veilederen er ikke bare retningsgivende, den er forpliktende. For at vi skal kunne ha organisert aktivitet MÅ denne følges, sammen med veilederen fra NFF Trøndelag. Sammen danner de to veilederne retningslinjene for all aktivitet i regi klubben. Dersom veilederen ikke etterleves, vil treningstid inndras.

Inndeling av treningsfeltet

Bildet under viser hvordan feltet/banen deles opp, og hvor de forskjellige banedeler er plassert. Ingen skal krysse andre banedeler for å komme til sin egen banedel. Gå i ytterkant av banen for å komme til tildelt område. Banedelene er nummerert.

Følgende er hovedreglene for å kunne gjennomføre treninger på banen til IL Sverre, og organisert aktivitet i regi IL Sverre Fotball:

 Deltakelse

 • Deltakelse på treningene er frivillig.
 • Kun medlemmer i klubben kan delta, ingen fra andre klubber på prøvespill.
 • Ingen (verken spillere eller trenere/lagledere) skal møte med symptomer på smitte.
 • Spillere som har deltatt på treninger og får symtomer eller er dokumentert smittet av koronavirus skal varsle trener umiddelbart.
 • Ansvarlig trener skal sende inn en liste etter hver trening med navn og kontaktinfo på deltakere på treningen (spillere, trenere og frivillige). Sendes til [email protected] Emne: trening <lag> <tidspunkt>

Gjennomføring

 • Det settes av 75 minutter til treninger. Det vil være 15 minutters pause mellom treningene.
 • Trenere skal varsle spillere før treningene om hva som skal foregå og hvilken banedel de skal møte på.
 • Spillere og trenere kommer til banen rett før treningen starter og drar rett etter treningen er ferdig.
 • Det skal være minst en trener/veileder og maks 4 spillere på hver banedel.
 • 5 spillere for de over 13, hvis de er flinke, å følger reglene.
 • Det skal alltid være minst to meters avstand mellom deltakere.
 • Det skal ikke heades, og ballen skal ikke berøres med hendene.
 • Det kan rulleres mellom banedeler på en treningsøkt under oppsyn av trenere/veiledere.
 • Keepertrening skal ikke gjennomføres for de yngste. Se NFF Trøndelag sin veileder for mer informasjon, samt egen informasjon om keepertrening. https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/2020/koronavettregler-for-keepertrening/

Utstyr/fasiliteter

 • Hver spiller stiller med egen ball og er ansvarlig for vask før og etter trening. Trenere følger opp at dette blir gjort.
 • En trener plasserer ut og samler inn kjegler for alle banedeler og sørger for renhold.
 • Det skal ikke benyttes vester.
 • Ingen spillere skal røre annet utstyr enn ballen.
 • Garderober skal ikke brukes.

Lenker til viktig informasjon

NFF sine koronaregler

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/fotballens-koronavettregler–retningslinjer-for-fotballaktivitet-under-restriksjonene-mot-spredning-av-koronasmitte/

NIF sin anbefaling

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

Helsemyndighetene sine anbefalinger

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/veiledning-og-anbefalinger-om-idrettsaktivitet

 

Levanger 20. april 2020
Med vennlig hilsen
Styret i IL Sverre Fotball