Anlegg

Korona – Nytt om idrettsaktiviteter

Veiledning og anbefalinger fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har nå utarbeidet veiledning og anbefalinger til hvordan forbudet mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet hvor personer fysisk møtes, skal forstås.

Ifølge Covid-19-forskriften er det forbud mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs hvor personer fysisk møtes.

Det åpnes nå for idrettsaktivitet om en følger helsemyndighetenes anbefalinger om å ikke være mer enn 5 personer samlet holde minst 2 meters avstand.

Det er en forutsetning for all aktivitet at generelle anbefalinger for forebygging av smitte kan overholdes. Det innebærer at mange idrettsaktiviteter ikke kan gjennomføres, og at bruk av utstyr og garderobe ikke kan tillates. Fotball tillates, men det er ikke lov å heade ballen.

NFF Trøndelag 1.april 2020

Norges idrettsforbund (NIF) vil utarbeide et felles sett med kjøreregler som skal ligge til grunn for alle idrettene. De vil be særforbund om å utarbeide koronavettregler innenfor sine idretter. Kretsene vil informere klubbene. Det er viktig at både idrettslag, barn og voksne/foreldre tar ansvar for at dette overholdes.

Siste informasjon knyttet til bruk av fotballbaner i Trøndelag – Onsdag 1.april

Som mange har fått med seg på formiddagen i dag så har Helsedirektoratet kommet med nye og mer presise retningslinjer for tilgang til og bruk av bl.a fotballbaner.

Aller først til dere alle: Vi ringes nå ned med henvendelser rundt dette og det er to ting vi ønsker å formidler aller først.

1.) Vi oppfordrer til at banene fortsatt holdes stengt inntil vi (NFF/NFF Trøndelag) har fått på plass de helt konkrete og praktiske retningslinjene for aktiviteten på banen og hvordan denne må innrettes.

2.) NFF/NFF Trøndelag vil i løpet av 1 døgn dvs. i løpet av morgendagen ha klargjort de konkrete retningslinjene og det er først når disse er på plass at vi vil oppfordre til at baner åpnes og aktivitet kan gjennomføres på banene.

Vi håper dere alle kan dele denne informasjonen videre i egen klubb og til medlemmene i deres klubb slik at vi bl.a får tid til å gjøre den praktiske jobben som må til for at vi kan oppfordre til åpne banene igjen i morgen. Inntil videre så er altså vår oppfordring av banene fortsatt holdes stengt.